Advies

"Het beste dieet is het dieet waarvan je niet weet dat je het volgt"


Brian Wansink

Advies


Voedings-en dieetadvies op maat,

steeds gegeven vanuit een holistisch perspectief.


Ons leven wordt bepaald door een scala van factoren, die én op het lichaam én op de ziel werken.

Onze voeding, ons milieu, ons sociaal leven: alles samen maakt ons leven.


Ik tracht in mijn adviezen met al deze elementen rekening te houden om tot een harmonisch geheel te komen.